Oncologie beweegprogramma

Het beweegprogramma Oncologie is bedoeld om patienten, tijdens en/of na hun behandelperiode te laten werken aan het verbeteren cq. behouden van hun belastbaarheid onder leiding van een fysiotherapeut. Een groot aantal mensen in Nederland krijgen jaarlijks te horen dat ze een vorm van kanker hebben. Gelukkig zijn en komen er steeds meer succesvolle behandelmethoden.

Helaas krijgen veel mensen met vervelende bijwerkingen van die behandelmethoden te maken, zoals forse vermoeidheid, verminderde conditie, bewegingsbeperkingen en derg. die dagelijkse activiteiten beperken.

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat bewegen een positieve invloed heeft op de preventie van kanker, het vertragen van de aandoening en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de kankerpatient.

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en meest hinderlijke  bijwerkingen van de kankerbehandeling. Deze vermoeidheid bestaat vaak nog lang na de behandeling en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Vroeger was rust de remedie. Inmiddels weten we dat juist bewegen, gedoseerde fysieke activiteit een gunstiger effect heeft op de impact van vermoeidheid.

Om deze reden is een speciaal beweegprogramma ontwikkeld, specifiek voor mensen tijdens en/of na kanker. Een trainingsprogramma voor mensen met of na kanker is complex. Er zijn tal van factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Om die reden wordt in onze praktijk dit programma begeleid door Karen Keus en Rob Jansen. (oncologie- en oedeemfysiotherapeuten).

Voor wie:

Het beweegprogramma is bedoeld voor mensen, die tijdens en/of na hun behandeling, ongeacht of deze bestaat uit chirurgie, chemo /hormoontherapie dan wel radiotherapie, aan hun conditie willen of moeten werken. Zowel mensen in de curatieve- als in de palliatieve fase  kunnen deelnemen aan dit programma. De doelstelling is voor beide groepen het optimaliseren van de conditie en de kwaliteit van leven, waarbij voorts mogelijke beperkingen behandeld kunnen worden.

Doelstelling:

De doelstelling van het beweegprogramma is het optimaliseren van de kwaliteit van leven door het verbeteren van belangrijke aspecten die hierop van invloed zijn zoals vermoeidheid, kracht, conditie en bewegingsbeperkingen.

Intake:

Na verwijzing van specialist, mammacare-  of oncologieverpleegkundige of huisarts volgt een uitgebreide intake, die bestaat uit een gesprek, vragenlijst en testen. Aan de hand hiervan wordt een individueel programma opgesteld.

Programma-inhoud:

Het individueel opgestelde trainingsprogramma begint met een opbouw van 2x per week een uur, waarin een warming-up , conditie en/of kracht of een andere training en een cooling-down zitten. In de periode waarin dit gegeven wordt, zullen tussentijds testen gedaan worden om te bepalen hoe ver de vooruitgang is. Iedere keer gevolgd door een evaluatie en het bijstellen van doelen. Na 12 weken wordt het trainingsprogramma gedurende 12 weken 1x per week gevolgd. Er wordt met 2 of 3 mensen tegelijk getraind zonder onderscheid van soort kanker. Aan het eind van het programma vindt een eindevaluatie plaats. Tussentijds en aan het eind wordt de verwijzer op de hoogte gehouden.

Vergoedingen:

Vergoedingen gaan via de zorgverzekeraar, tenzij men onvoldoende verzekerd is.

Via multidisciplinair overleg zijn we ook in staat om, indien noodzakelijk en/of gewenst, meer of andere hulp aan te wenden.

Voor meer informatie, vragen of aanmelden kunt U telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de praktijk.