Vergoedingen zorgverzekeraar voor Fysiotherapie

Als eerste willen we u erop attent maken dat wij bij de meeste grote zorgverzekeraars aangesloten zijn enkele voorbeelden hiervan zijn:

OHRA, CZ, Delta LLoyd, IZZ, VGZ, Zilveren Kruis, Unive, Menzis, Interpolis, FBTO, De Amersfoortse, OWM Salland, PNOzorg, DSW, IZA-VNG.

Voordat u gebruik maakt van fysiotherapie is het advies om eerst te informeren naar de vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Deze zijn voor iedereen verschillend. Informatie over vergoedingen kunt u zowel bij de fysiotherapeuten als bij uw zorgverzekeraar vragen.

Basisverzekering
In Nederland is iedereen verplicht een basisverzekering af te sluiten. Een aanvullende verzekering is optioneel. Om fysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering vergoed te krijgen, geldt de voorwaarde dat het gaat om chronische ziekten, zorg na operaties (maar niet alle operaties) en zorg na ongevallen.

Op deze webpagina kunt u zien om welke voorwaarden het gaat. De meeste vergoedingen gelden voor een half jaar tot een jaar en uitzonderlijke maximaal tot 2 jaar of onbepaalde tijd.

Wanneer u al fysiotherapeutische vergoeding ontvangt uit de basisverzekering wegens een chronische aandoening en u behandeld wordt voor dezelfde aandoening als voorgaande jaar, dan krijgt u volledige vergoeding. Let hierbij wel op dat als het eigen risico nog niet op is, de fysiotherapeutische kosten gaan dan eerst van het eigen risico af.

Aanvullende verzekering
Voor de aanvullende verzekering gelden andere voorwaarden. Deze zijn sterk afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u bent verzekerd. Behandelingen die niet op de chronische lijst staan (zie zorgwijzer) worden via de aanvullende verzekering vergoed. Een fysiotherapeutische vergoeding kan bestaan uit 9 behandeling en kan oplopen tot 32 behandelingen per jaar. Er zijn nog maar weinig zorgverzekeraars die alles vergoeden. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt meerdere aandoeningen per jaar. Dit houdt in dat u opnieuw gebruik kan maken van het aantal behandelingen waarvoor u aanvullend verzekerd bent. Sinds 2006 heeft u voor aandoeningen die onder de aanvullende verzekering vallen geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig.

Let op
Om gebruik te kunnen maken van de basisverzekering is altijd een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Daarnaast is iedere Nederlander verplicht om de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering op te maken, om vervolgens gebruik te kunnen maken van de basisverzekering. Dit kan inhouden dat als u voor 10 behandelingen aanvullend bent verzekerd, u nog 10 behandelingen zelf moet betalen. Totaal komt u dan op 20 behandelingen en dan kunt u meestal een half jaar tot een jaar gebruik maken van de basisverzekering, de kosten worden dan volledig vergoed (vanuit de basisverzekering). Bent u niet aanvullend verzekerd, moet u 20 behandelingen zelf betalen om vervolgens gebruik te kunnen maken van de basisverzekering. Dan worden automatisch de kosten volledig binnen een vastgesteld termijn vergoed.