Oncologische fysiotherapie

Hoewel dit onderwerp nieuw lijkt wordt deze vorm van fysiotherapie al geruime tijd in onze praktijk bij oncologiepatiënten toegepast. De oncologische fysiotherapie behelst het herstellen of aanpassen van lichamelijke functies die met het bewegingsapparaat in z’n totaliteit te maken hebben. De bedoeling is dat deze therapie ook in de 1e lijn praktijk gegeven wordt.

Belangrijk is de intake. Hierbij worden o.a. vragenlijsten gebruikt zoals de lastmeter (voor psychische klachten), de VAS score (bij pijn of vermoeidheid), en de PSK (patiënt specifieke klachten). Verder worden fysieke testen afgenomen.

Het uitvoeren van de oncologische fysiotherapie vereist kennis van aandoeningen, behandeltherapieën, bijwerkingen, indicaties, contra-indicaties en behandelvormen. Een goede opleiding is dan ook een must om oncologiepatiënten goed te kunnen helpen. In onze praktijk beschikken wij over deze kennis en kunde. Wij begeleiden al 12 jaar patiënten, die herstellend van ingrepen, weer op de been moeten worden geholpen. Maar al te vaak is dit naast een conditioneel proces, het overwinnen van een lichamelijke handicap en een geestelijk probleem.

Tijdens de oncologische fysiotherapie vindt ook het begin van reïntegratie plaats (indien mogelijk). De therapie is vooral gericht op een milde verbetering van de conditie ter verbetering van de vermoeidheid, een milde verbetering van de spierkracht, verbetering van bewegingsbeperkingen als gevolg van operaties of aanvullende behandelingen. En tenslotte een gedragstherapie ten gevolge van de vermoeidheid. Aan het eind van dit proces vindt een effect-evaluatie plaats.