Afronding project ‘langer thuiswonen’ kerngroep zorg Apeldoorn

Op 12 maart is het eindrapport van de projectgroep “Langer Thuiswonen gepresenteeerd aan de leden van de Kerngroep Zrog Apeldoorn. Het project “Langer Thuiswonen” is het project van de KZA waarbij, met subsidie van de provincie Gelderland, een start is gemaakt met het verbeteren van de informatie-uitwissleling van softwaresystemen die gebruikt worden in onze regionale zorgsector. UItgangspunt hierbij is geweest de informatie-uitwisseling bij zorgprocessen bij mensen met een complexe hulpvraag (ZZP1 t/m 3), In een aantal sessies hebben zorgprofessionals en ICT-managers van de samenwerkingspartners binnen de KZA met de projectgroep gekeken naar de huidige situaite en gebrainstormd over de gewenste teokomstige situatie. De conclusies en aanbevelingen zullen verder besproken en uitgewerkt worden. Meer informatie over dit project is te vinden op www.zorgnetapeldoorn.nl.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.